Algemene deelname voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Snowplaza Awards 2019'.
 2. Door te stemmen op de Snowplaza Awards 2019 gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 4. Antwoorden kunnen via het antwoordformulier op de website worden verzonden naar de redactie van Snowplaza.
 5. Stemmen is mogelijk t/m 20-03-2019.
 6. Per persoon kan slechts één keer worden deelgenomen in alle categorieën.
 7. De gegevens van deelnemers worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie 'Snowplaza Awards'. De gegevens worden tevens gebruikt om de gratis nieuwsbrief van indebergen.nl, snowplaza.nl en berghotels.nl toe te zenden. Indien je geen informatie wenst of je wilt je toestemming voor het gebruik van je e-mail adres intrekken, dan kun je dit kenbaar maken via de uitschrijf link die aanwezig is in de betreffende nieuwsbrieven. De verwerking van de gegevens is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 8. Snowplaza en/of haar partners zal (zullen) in geen geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade of verliezen die voortvloeien uit de toekenning of uit deelname aan de actie.
 9. Medewerkers van Spalder Media Group en sponsors, evenals hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
 10. In alle gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist de redactie van Snowplaza.nl.
 11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. Deelnemers verklaren akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.
 13. Snowplaza is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.


Terug naar de Snowplaza Awards >