18 december 2017 door Jasper in 'Skitechniek''

Het wordt steeds drukker op de pistes, de liften brengen ons sneller boven en het materiaal laat ons sneller skiën en snowboarden. Verbazingwekkend zijn er maar weinig mensen op de hoogte van de tien pisteregels. Er zijn nog veel minder mensen die de regels daadwerkelijk kennen. Als iedereen de regels zou kennen, zouden sommige ongelukken kunnen worden voorkomen, maar veel belangrijker nog: zouden we wat toleranter naar elkaar kunnen zijn op de piste. In twee delen leggen we je de tien pisteregels uit. Hierbij regel één tot en met vijf.

#1. Respecteer anderen

Tijdens het skiën dien je de route zo te kiezen dat je daarmee niemand anders in gevaar brengt.

#2. Controleer je snelheid

Als skiër of snowboarder moet je het materiaal dusdanig in de hand hebben, dat je jezelf gecontroleerd over de piste kunt bewegen. Pas je snelheid en route aan op je niveau, het weer en de overige piste gebruikers.

#3. Keuze van de route

Iedere wintersporter die op de piste van boven komt dient zijn route zo aan te passen dat hij de piste gebruikers die zich onder hem bevinden niet hindert of in gevaar brengt. Hierbij dient rekening gehouden te worden met onverwachte manoeuvres.

#4. Inhalen

In welke richting of van welke kant je de overige pistegebruikers inhaalt maakt niet uit. Je moet er tijdens je inhaalmanoeuvre voor zorgen dat je diegene die je voorbij gaat niet hindert of in gevaar brengt. Schrikt iemand van jouw actie, dan ben je te dicht genaderd.

Pisteregels wintersport

#5. De piste betreden, beginnen en naar boven bewegen

Voor je de piste weer op gaat, je verder skiet nadat je bent gestopt op de piste of je een stukje de berg op moet lopen, kijk je goed om je heen. Pas als je vast hebt vastgesteld dat niemand zijn route hoeft aan te passen aan jouw handelen, vervolg je de route.

In de praktijk

Geef tijdens het skiën of snowboarden andere wintersporters een beetje de ruimte. Zoek de ruimte op en ski ruim om iedereen heen. Ski of snowboard niet sneller dan je kunt. Het gevoel dat je de controle over je materiaal begint te verliezen wil je ten alle tijden voorkomen. Denk hierbij ook aan de invloed die het weer op de piste kan hebben gehad en of je misschien wat meer vermoeid bent dan normaal. Bevindt zich iemand onder je dan ski of snowboard je daar ruim omheen. Schrikt iemand van je inhaalmanoeuvre, dan is iemand niet bang aangelegd, maar ben je te dichtbij genaderd. Dit geldt niet voor mensen die de piste oversteken, de piste betreden of verder skiën nadat ze gestopt zijn op de piste. Ondanks dat kan het geen kwaad om ook die pistegebruikers een beetje extra ruimte te geven. Maar als ook deze mensen op de hoogte zouden zijn van de pisteregels, zouden ze iedereen die op de piste van boven aan komt skiën of snowboarden, voorrang verlenen voordat ze hun route weer vervolgen.

Jasper werkt als Landes-skileraar in Gerlos en is initiatiefnemer van Sneeuwsportleraren.nl.

Skiën is meer dan een passie voor Jasper; het is zijn leven. Als kleine jongen had hij de smaak al snel te pakken en inmiddels is Gerlos in de winter zijn thuisbasis. Hier werkt Jasper al jaren als Landes skileraar.