Algemene deelname voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de prijsvraag 'Win een wintersport in Frankrijk'.
 2. Door deelname aan de prijsvraag gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn.
 4. Om in aanmerking te komen voor de ter beschikking gestelde prijzen, dienen deelnemers het juiste antwoord te geven op de vraag: "In welke landen kun je skiën tijdens een wintersport in Les Portes du Soleil?". Uit de deelnemers zal op basis van loting één winnaar gekozen worden.
 5. Antwoorden kunnen via het antwoordformulier op de website worden verzonden naar de redactie van Snowplaza.nl.
 6. Er bestaat geen bestel- of aankoopverplichting om in aanmerking te komen voor de ter beschikking gestelde prijs of prijzen.
 7. Deelnemers die onjuiste of onvolledige persoonsgegevens insturen komen niet in aanmerking voor de beschikbaar gestelde prijs.
 8. Deelname is mogelijk t/m 28-11-2021. Op 29-11-2021 wordt de winnaar bekendgemaakt.
 9. De uitslag wordt aan de winnaar persoonlijk gecommuniceerd en wordt tevens gepubliceerd op Snowplaza.nl.
 10. De prijs bestaat uit een verblijf van 4 dagen met 3 overnachtingen in Résidence Atria Crozats voor 2 personen (Avoriaz, Les Portes du Soleil). De reis is op basis van logies en eigen vervoer.
 11. Het gaat om een internationale wedstrijd (Nederland, België, Duitsland) en er wordt één prijs weggegeven.
 12. Per persoon kan er slechts één keer worden deelgenomen.
 13. De reis is geldig in januari 2022.
 14. Mocht de reis door corona niet door kunnen gaan, dan zoekt Sunweb samen met de winnaar naar een passend alternatief.
 15. Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Snowplaza.nl om zijn/haar naam te publiceren op de verschillende internationale websites en social media.
 16. De gegevens van deelnemers worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag 'Win een wintersport in Frankrijk'. De gegevens worden tevens gebruikt om de gratis nieuwsbrief van indebergen.nl, snowplaza.nl, berghotels.nl en Sunweb toe te zenden. Indien je geen informatie wenst of je wilt je toestemming voor het gebruik van je e-mail adres intrekken, dan kun je dit kenbaar maken via de uitschrijf link die aanwezig is in de betreffende nieuwsbrieven. De verwerking van de gegevens is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 17. Snowplaza.nl en/of haar partners zal (zullen) in geen geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade of verliezen die voortvloeien uit de toekenning of de uitvoering van de prijs of uit deelname aan de actie.
 18. Medewerkers van Spalder Media Group en sponsors, evenals hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname.
 19. In alle gevallen waarin deze deelnamevoorwaarden niet voorzien, beslist de redactie van Snowplaza.
 20. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, noch is deze inwisselbaar voor geld.
 21. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 22. Deelnemers verklaren akkoord te gaan met bovengenoemde voorwaarden.
 23. Snowplaza is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.


Terug naar de prijsvraag >

Wintersport aanbiedingen
travel Top 3
Wintersport aanbiedingen